Вход за потребителиЗабравена парола

Електронен прием за детски градини и ОДЗ

През 2018 година ще може да се регистрират заявления и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2015 година, без значение месеца на раждане.

Графикът на класиранията може да видите в раздел "Класирания"->"График на класиранията".

Съгласно правилата за прием е въведен нов критерий “РАЙОНИРАНЕ”.

Този критерий е съобразен с разположението на детските градини по Административни бюра.

Проверка за административен район на адрес и прилежащите градини/ОДЗ, за които ще получите допълнителна точка по този критерий, можете да направите от меню “Информация” – “Проверка на район”.

ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“ :

- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някоя от детските градини на територията на общината;

- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявлението по електронен път през сайта за приема;

Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с настоящ адрес в община Стара Загора.

Заявители и/или деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Стара Загора, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в детска градина и ОДЗ, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

Заявители и/или деца, които нямат настоящ адрес в община Стара Загора, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием. Това се извършва в Центъра за услуги и информация - в сградата на Община Стара Загора на адрес бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:
За да влезете в родителския профил, моля въведете коректни входни данни – ЕГН на заявител и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“.