Вход за потребителиЗабравена парола

Прием в яслени групи на ОДЗ

ЗА НОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

Графикът на класиранията може да видите в раздел "Класирания"->"График на класиранията".

За да регистрирате заявление, моля изберете от меню „Регистрация“:
- ФОРМУЛЯР ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ – ако желаете да регистрирате заявлението на място в някое ОДЗ на територията на общината;
- ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ – ако желаете да регистрирате заявлението по електронен път през сайта за прием;

Двата начина на регистрация са равнопоставени.

Внимание! Регистрация на заявление се допуска само за заявители и деца, с постоянен или настоящ адрес в община Стара Загора.

Заявители и/или деца, които по някаква причина не фигурират в локална база данни „Население“ (ЛБДН) на община Стара Загора, но имат адресна регистрация в общината, могат да получат входящ номер само на място в някое ОДЗ, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията им.

Заявители и/или деца, които нямат постоянен или настоящ адрес в община Стара Загора, е необходимо да регистрират такъв, за да могат да участват в централизирано класиране за прием. Това се извършва в Центъра за услуги и информация - в сградата на Община Стара Загора на адрес бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.

ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ:

За да влезете в родителския профил, моля въведете коректни входни данни – ЕГН на заявител и парола за достъп и натиснете бутона „ВХОД“.