Вход за потребители



Забравена парола

Въпроси и отговори

В момента е избран : Прием градини и ОДЗ


КАКВО ОЗНАЧАВА В ЗАЯВЛЕНИЕТО ГОДИНАТА ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ



Какво е „изискуеми данъчни задължения“? Това данъците за миналата година ли са?



За всяко класиране ли трябва да се регистрирам и да получавам входящ номер?



Ако допусна грешка при попълване на заявлението, но вече съм получил входящ номер, какво да правя?



Получих входящ номер, но по определени причини ми се налага да се откажа от класиране. Какво да направя?



Ако детето ми се класира в детско заведение, може ли да се получи да не бъде прието?



Мога ли да получа входящ номер за класиране на детето ми в детско заведение, ако настоящият ми адрес не е в община Стара Загора?



Ако моят настоящ адрес е в община Стара Загора, но адресът на детето ми е не е в община Стара Загора, мога ли да получа входящ номер за участие в централизирано класиране за прием в детско заведение?



Ако имам близнаци, как участват в класиране?



Ползвам ли предимство, ако другото ми дете посещава детско заведение?



Мога ли да получа входящ номер и да кандидатствам за прием в детско заведение, ако съм безработен/на?