I КЛАС
СТАРА ЗАГОРА
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация Вход в системата

Уважаеми родители,

Във връзка с големия брой некласирани деца, с първа група по уседналост, учебният план-прием в ОУ "Кирил Христов" е увеличен с 1 (една) паралелка.

В раздел Класирания/ Свободни места са публикувани свободните места, за прием в първи клас, за второ класиране.

Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 7 юни 2024 г. В периода от 12:00 часа на 7 юни 2024 г. до 23:59 часа на 11 юни 2024 г. може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 14 юни 2024 г. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение на датите: 17 юни 2024, 18 юни 2024 и 20 юни 2024 г.

Напомняме, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик. Децата се разпределят в групи по уседналост.

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2024/2025 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора и на специализирания сайт за прием в раздел График.

Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е достъпна в секция „Образование и младежки дейности“, раздел „Училища“ на сайта на Община Стара Загора, както и в раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет, проведено на 30 март 2020 г. с решение № 256, изм. и доп. с Решение № 977 от 29 април 2021 г., изм. и доп. с Решение № 2284 от 23 февруари 2023 г. С нея се урежда организацията и реда за прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища.