I КЛАС
СТАРА ЗАГОРА
Начало Новини Наредби Училища Райони График Регистрация

На 18 май 2023 г. /четвъртък/, в 12:00 часа, ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2023/2024 година. Тя ще бъде затворена на 30 май 2023 г. като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 2 юни 2023 г. Записването на  бъдещите първокласници ще се случва в дните от 5 до 8 юни, между 9:00 и 17:00 часа в училището, в което са приети.

На 9 юни 2023 г., в раздел „Новини“  на специализирания сайт за прием ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 9 юни. В периода от 12:00 часа на 9 юни до 23:59 часа на 13 юни може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 16 юни. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение между 19 и 21 юни 2023 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 22 юни, а желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират или отказват заявления в електронната система в периода от 12 часа на 22 юни до 23:59 часа на 26 юни. Резултатите ще бъдат публикувани на 29 юни 2023 г.

Важно уточнение е, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик. Децата се разпределят в групи по уседналост.

Когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението, се счита, че адресът не е променян. За да бъде взето предвид това обстоятелство при класирането, е необходимо родителят/настойникът да информира отдел „Образование“ в община Стара Загора, в срок до 7 (седем) работни дни, преди стартирането на електронната система за прием. Това може да се случи на e-mail: ya.bakoeva@starazagora.bg или на телефон: 042/ 614 892.

От отдел „Образование“ апелират всички родители, които са променили адрес на детето, поради въведената извънредна епидемична обстановка през 2020 г., във връзка с разпространението на COVID-19, да ги уведомят за това в срок до 09.05.2023 година. Това може да се случи на e-mail: ya.bakoeva@starazagora.bg или на телефон: 042/ 614 892.

След извършване на проверка при класирането ще се взема предвид адреса на детето преди промяната.

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2023/2024 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора и на специализирания сайт за прием https://priem.starazagora.bg:1443/.

Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е достъпна в секция „Образование, здравеопазване и социални дейности“, раздел „Училища“ на сайта на Община Стара Загора, както и в раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет, проведено на 30 март 2020 г. с решение № 256, изм. и доп. с Решение № 977 от 29 април 2021 г., изм. и доп. с Решение № 2284 от 23 февруари 2023 г. С нея се урежда организацията и реда за прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ