Отваряне на системата за електронно записване на първокласници за учебната 2022/2023 година на 20 май 2022 г.

08.03.2022

« Към всички новини

На 20 май 2022 г. /петък/, в 12:00 часа ще бъде отворена системата за електронно записване на първокласници за учебната 2022/2023 година.

Системата ще бъде затворена на 31 май 2022 г. като до 23:59 часа на тази дата могат да се регистрират/редактират/отказват заявления за прием.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени на 3 юни 2022 г. Записването на  бъдещите първокласници ще се случва в дните от 6 до 9 юни, между 9:00 и 17:00 часа в училището, в което са приети.

На 10 юни 2022 г., в раздел „Новини“  на специализирания сайт за прием ще бъдат обявени свободните места за второ класиране. Началната дата на отваряне на системата за желаещите да участват във второ класиране е 10 юни. В периода от 12:00 часа на 10 юни до 23:59 часа на 14 юни може да бъде извършено регистриране, редактиране или отказване на заявления за прием. Резултатите от класирането ще се обявят на 16 юни. Бъдещите ученици могат да бъдат записани в съответното учебно заведение между 17 и 21 юни 2022 г.

Свободните места за трето класиране ще бъдат обявени на 22 юни, а желаещите да се включат в него ще могат да подават, редактират или отказват заявления в електронната система в периода от 12 часа на 22 юни до 23:59 часа на 26 юни. Резултатите ще бъдат публикувани на 28 юни 2022 г.

Напомняме, че за класиране се взема постоянен или настоящ адрес на бъдещия ученик.

Молим всички родители, които са променили адрес на детето, поради въведената извънредна епидемична обстановка, във връзка с разпространението на COVID-19, да ни уведомят за това в срок до 10.05.2022 година.

Уведомяването ще става на имейл: ya.bakoeva@starazagora.bg или на телефон: 042/ 614 892.

След извършване на проверка при класирането ще се взема предвид адрес на детето преди въвеждането на извънредното положение.

Пълният график на дейностите за прием в първи клас през учебната 2022/2023 г. е публикуван на сайта на Община Стара Загора, в раздел Образование, подраздел Училища https://starazagora.bg/bg/uchilishta и на специализирания сайт за прием, в раздел График на дейностите https://priem.starazagora.bg:1443/.

Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е достъпна в секция „Образование, здравеопазване и социални дейности“, раздел „Училища“ на сайта на Община Стара Загора, както и в раздел „Наредби“ на специализирания сайт за прием.

Наредбата е приета на заседание на Общински съвет, проведено на 30 март 2020 г. с решение № 256. С нея се урежда организацията и реда за прием на ученици – дневна форма на обучение в първи клас в общинските училища.