Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 Детска ясла № 1 гр. Стара Загора, ул. "Димитър Караджов" № 10 042/600 176; Минка Кълвачева
2 Детска ясла "Синчец" гр. Стара Загора, ул. "Св. Отец Паисий" № 155 042/638 461; Христина Димова
3 Детска ясла "Маргаритка" гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" № 248 042/265 039; Милена Михайлова
4 Детска ясла "Първи юни" гр. Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 8 042/626 739; Дияна Велева
5 Детска ясла "Щастие" гр. Стара Загора, ул. Димитър Подвързачов" № 9А 042/627 285; Ирина Христова
6 Детска ясла "Еделвайс" гр. Стара Загора, ул. "Княз Александър Батенберг" № 30 042/622 245; Славейка Георгиева
7 Детска ясла "Кокиче" гр. Стара Загора, ул. "Георги Сава Раковски" № 54 042/624 488; Татяна Георгиева
8 Детска ясла "Роза" гр. Стара Загора, кв. "Три чучура-Център" 042/272 128; Петя Лилянова
9 Детска ясла "Боровец" гр. Стара Загора, ул. "Каменец" № 13 042/626 128; Жасмина Корнова
10 Детска ясла "Росица" гр. Стара Загора, кв. "Кольо Ганчев", ул. "Копринка" № 8 042/607 569; Светлана Германова