Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Новини

Затваряне на системата за Коледните и Новогодишни празници

Публикувана на 08.12.2021

« Към всички новини

Уважаеми родители,

Община Стара Загора решава временно да бъде спрян достъпът до сайта за регистрация и редакция на заявления за участие в класиране за постъпване в детски градини, яслени групи в детски градини и детски ясли преди настъпващите Коледни и Новогодишни празници:

• от 23.12.2021 г., 24:00 часа до 05.01.2022 г., 12:00 часа - Системата ще бъде ЗАТВОРЕНА.

Внимание!

Съгласно Правилата за прием в детски градини регистрирането на заявления за участие в класиране е за всяка календарна година (регистрирано заявление през предходната година се заличава и ако детето не е прието, в началото на новата календарна година трябва да се регистрира с ново заявление и с нов входящ номер).

• на 05.01.2022 г., 12:01 часа - Системата се ОТВАРЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ на нови заявления.

През 2022 година ще може да се регистрират заявления за прием в детски градини и за децата, които през нея навършват 3 години, т.е. родените през 2019 година.