Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Новини

Класиране на 11 януари - График и информация

Публикувана на 04.01.2023

« Към всички новини

Уважаеми родители,

в раздел Класирания/ Предстоящо класиране на сайта са обявени свободните места за класирането за детски ясли. Ще можете да редактирате данните в заявлението за прием  до 08.01.2023 г. включително.

В класирането на 11.01.2023 г. ще участват децата, отговарящи едновременно на следните условия:

 - в заявлението за прием са избрани начални месец и година за участие в класиране месец януари 2023 год. или по-рано. В класирането няма да участват заявленията, в които началния месец и година са от месец февруари 2023 год. нататък.

 - навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през месец януари 2023 г. В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в месеца на класирането – не участва в класирането.

 -  максимална възраст за участие: ако в месец януари 2023 г. детето навършва 36 месеца – отпада от класиране. 

 

Молим всички да проверят още веднъж данните в заявленията си.

 

Напомняме, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие в класиране,  трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.

 

Класираните деца трябва да бъдат потвърдени (записани) в срок от 12.01.2023 год. до 18.01.2023 год. включително в детската ясла, в която са класирани.  Непотвърдените в този срок деца, автоматично отпадат  от приетите.

 

Записаните деца трябва да постъпят в детската ясла до 17.02.2023 год. Децата, непостъпили в този срок се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

 

График на класирането на 11 януари 2023 год.

дата на обявяване на свободните места в детските ясли, срокове за записване и постъпване на класираните деца в детските ясли на територията на община Стара Загора

 

Дата

Действие: Обявяване на свободни места/ Класиране/ Записване/ Постъпване

Статус на електронната система

на 04 януари

Обявяване на свободните места

Системата е отворена за редакция на съществуващите заявления и за регистрация на нови заявления.

до 08 януари включително

 

09 и 10 януари

 

Системата е затворена за редакция и регистрация на заявления.

на 11 януари

Обявяване на резултатите от класирането

от 12 до 18 януари включително

Записване на класираните деца

Системата е отворена за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови заявления.

до 17 февруари

Постъпване на класираните деца в детските ясли

 

Целият процес по приемане на децата в детски ясли е подробно описан в Правилника за постъпване в детски ясли на територията на община Стара Загора, публикуван в раздел „Наредби“. В раздел „Указания“ има публикувано подробно Ръководство за онлайн регистрация/редакция на заявление.