Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Новини

Класиране на 06 март - График и информация

Публикувана на 21.02.2024

« Към всички новини

Уважаеми родители,

в раздел „Класирания/Предстоящо класиране“ на сайта са обявени свободните места за класирането за детски ясли. Ще можете да редактирате данните в заявлението за прием до 03.03.2024 г. включително.

В класирането на 06.03.2024 г. ще участват децата, отговарящи едновременно на следните условия:

- в заявлението за прием са избрани начални месец и година за участие в класиране месец март 2024 год. или по-рано. В класирането няма да участват заявленията, в които началния месец и година са от месец април 2024 год. нататък.

навършили или навършващи минимална възраст 10 месеца през месец март 2024 г. В момента на класирането се прави автоматична проверка за възраст и при условие, че детето не навършва 10 месеца в месеца на класирането – не участва в класирането.

максимална възраст за участие в класиране - ако в месец март 2024 г. детето навършва 36 месеца – отпада от класиране.

Молим всички да проверят още веднъж данните в заявленията си.

Напомняме, че класирането е според броя точки, събрани от отбелязаните критерии в заявлението за участие в класиране, трудовата заетост на заявителя и входящия номер на заявлението.

Класираните деца трябва да бъдат потвърдени (записани) в срок от 07 до 13 март 2024 год. включително в детската ясла, в която са класирани. Непотвърдените в този срок деца, автоматично отпадат от приетите.

Записаните деца трябва да постъпят в детската ясла до 15 април 2024 год. Децата, непостъпили в този срок автоматично отпадат. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

 

Дата

Дейности по приема

Статус на електронната система

на 21 февруари

Обявяване на свободните места

Системата е ОТВОРЕНА за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови заявления.

до 03 март включително

 

04 и 05 март

 

Системата е ЗАТВОРЕНА за редакция и регистрация на заявления.

на 06 март

Обявяване на резултатите от класирането

от 07 до 13 март включително

Записване на класираните деца

Системата е ОТВОРЕНА за редакция на съществуващите заявления на некласираните деца и за регистрация на нови заявления.

до 15 април включително

Постъпване на класираните деца в детските ясли

 

Целият процес по приемане на децата в детски ясли е подробно описан в Правилника за постъпване в детски ясли на територията на община Стара Загора, публикуван в раздел „Наредби“.