Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати

Класиране 05.12.2023

Участвали в класирането

Рег. номерЖелания
1
8701
Детска ясла "Боровец"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Роза"
2
9235
Детска ясла "Щастие"
3
9283
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Първи юни"
4
9301
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Щастие"
5
9308
Детска ясла "Роза"
6
9312
Детска ясла "Еделвайс"
7
9365
Детска ясла "Росица"
8
9434
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Щастие"
9
9436
Детска ясла "Маргаритка"
10
9548
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла № 1
11
9592
Детска ясла № 1
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Еделвайс"
12
9640
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Еделвайс"
13
9641
Детска ясла "Еделвайс"
14
9716
Детска ясла "Първи юни"
15
9824
Детска ясла "Маргаритка"
16
9858
Детска ясла "Щастие"
17
9861
Детска ясла "Щастие"
18
9879
Детска ясла № 1
Детска ясла "Щастие"
19
9917
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Първи юни"
20
9920
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Синчец"
21
9943
Детска ясла "Синчец"
22
9963
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Еделвайс"
23
9965
Детска ясла "Първи юни"
24
9986
Детска ясла "Еделвайс"
25
10017
Детска ясла "Боровец"
26
10219
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла № 1
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Боровец"
Детска ясла "Росица"
27
10255
Детска ясла "Еделвайс"
28
10270
Детска ясла "Щастие"
29
10277
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла № 1
Детска ясла "Маргаритка"
30
10280
Детска ясла "Маргаритка"
31
10301
Детска ясла № 1
32
10314
Детска ясла № 1
Детска ясла "Първи юни"
33
10339
Детска ясла "Еделвайс"
34
10343
Детска ясла № 1
Детска ясла "Щастие"
35
10349
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Щастие"
36
10351
Детска ясла "Роза"
37
10404
Детска ясла № 1
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Росица"
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Боровец"
38
10457
Детска ясла "Щастие"
39
10504
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Боровец"
40
10534
Детска ясла № 1
41
10568
Детска ясла "Росица"
42
10746
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Еделвайс"
43
10852
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Боровец"
Детска ясла "Росица"
Детска ясла № 1
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Щастие"
44
10870
Детска ясла "Роза"
45
10908
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Първи юни"
46
10975
Детска ясла № 1
Детска ясла "Щастие"
47
11055
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Щастие"
48
11086
Детска ясла "Еделвайс"
49
11097
Детска ясла № 1
Детска ясла "Росица"
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Боровец"
50
11119
Детска ясла "Роза"
51
11121
Детска ясла "Маргаритка"
52
11124
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Кокиче"
53
11131
Детска ясла "Росица"
54
11133
Детска ясла "Росица"
Детска ясла "Еделвайс"
55
11135
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла № 1
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Боровец"
Детска ясла "Росица"
56
11141
Детска ясла № 1
Детска ясла "Маргаритка"
57
11143
Детска ясла "Синчец"
58
11155
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Първи юни"
59
11158
Детска ясла "Росица"
60
11159
Детска ясла "Кокиче"
Детска ясла № 1
Детска ясла "Синчец"
Детска ясла "Маргаритка"
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Щастие"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Боровец"
Детска ясла "Росица"
61
11161
Детска ясла "Росица"
62
11164
Детска ясла "Роза"
63
11171
Детска ясла "Еделвайс"
64
11175
Детска ясла "Първи юни"
Детска ясла "Роза"
Детска ясла "Еделвайс"
Детска ясла "Росица"
Детска ясла "Кокиче"
65
11176
Детска ясла "Еделвайс"