Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Боровец" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
10830да1,00
2
10229да0,00
3
10726да0,00
4
11086не0,00