Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Росица" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
11130да1,00
2
10169да0,00
3
10214да0,00
4
10677да0,00
5
11193да0,00
6
11187не0,00
7
11188не0,00
8
11207не0,00
9
11221не0,00