Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Синчец" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
10172да0,00
2
10687да0,00
3
11067да0,00
4
11192да0,00
5
11176не0,00