Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Маргаритка" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
9909да1,00
2
3
10833да1,00
4
10426да0,00
5
10819да0,00
6
10978да0,00
7
11217да0,00
8
11223не0,00