Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Първи юни" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
2
9645да1,00
3
10243да1,00
4
10838да1,00