Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски ясли

Резултати от класирането на 11.01.2024

Детска ясла "Щастие" - яслена в.гр.
КЛАСИРАНИ ДЕЦА
Рег. номерработещ родителТочки от предимства
1
11162да1,00
2
9316да0,00
3
9555да0,00
4
9612да0,00
5
9702да0,00
6
9728да0,00
7
10137да0,00
8
10466да0,00
9
10536да0,00
10
10566да0,00
11
10631да0,00
12
10831да0,00
13
10842да0,00
14
11136да0,00
15
11178да0,00