Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Детски градини

Резултати

Класиране 11.06.2021

Участвали в класирането

Регистрационен номерЖелания
1
17
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
2
192
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 10 "Светлина"
3
375
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 6 "Камбанка"
4
613
ДГ № 25 "Ален мак"
5
634
ДГ № 8 "Българче"
6
645
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 7 "Светулка"
7
669
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 20 "Мир"
8
678
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 23 "Кипарис"
9
693
ДГ № 6 "Камбанка"
10
697
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 2 "Зорница"
11
757
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 20 "Мир"
12
777
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 58 "Звездица"
13
827
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
14
841
ДГ № 35 "Свобода"
15
861
ДГ № 10 "Светлина"
16
879
ДГ № 58 "Звездица"
17
884
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 10 "Светлина"
18
900
ДГ № 68 "Патиланско царство"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 8 "Българче"
19
912
ДГ № 58 "Звездица"
20
924
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 58 "Звездица"
21
931
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 31 "Слънце"
22
932
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 10 "Светлина"
23
935
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 7 "Светулка"
24
950
ДГ № 11 "Загоре"
25
980
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 20 "Мир"
26
986
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 68 "Патиланско царство"
ДГ № 23 "Кипарис"
27
993
ДГ № 31 "Слънце"
28
1065
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 23 "Кипарис"
29
1080
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
30
1084
ДГ  Звездица-филиал село Богомилово
31
1091
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 58 "Звездица"
ДГ № 25 "Ален мак"
32
1108
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 2 "Зорница"
33
1152
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 6 "Камбанка"
34
1197
ДГ № 58 "Звездица"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 6 "Камбанка"
35
1200
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
36
1205
ДГ № 58 "Звездица"
37
1235
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 31 "Слънце"
38
1263
ДГ № 1 "Звънче"
39
1268
ДГ № 58 "Звездица"
40
1273
ДГ № 58 "Звездица"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 2 "Зорница"
41
1274
ДГ  Звездица-филиал село Богомилово
42
1278
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 23 "Кипарис"
43
1281
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 1 "Звънче"
44
1293
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 6 "Камбанка"
45
1294
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 6 "Камбанка"
46
1307
ДГ № 35 "Свобода"
47
1335
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 2 "Зорница"
48
1342
ДГ  Звездица-филиал село Богомилово
49
1344
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 8 "Българче"
50
1358
ДГ № 4 "Бреза"
51
1363
ДГ № 58 "Звездица"
52
1364
ДГ № 58 "Звездица"
53
1365
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 31 "Слънце"
54
1374
ДГ № 24 "Радост"
55
1391
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 10 "Светлина"
56
1403
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 13 "Пролет"
57
1405
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
58
1419
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
59
1421
ДГ № 58 "Звездица"
60
1423
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 58 "Звездица"
ДГ № 25 "Ален мак"
61
1424
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 1 "Звънче"
62
1437
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 6 "Камбанка"
63
1444
ДГ № 24 "Радост"
ДГ № 1 "Звънче"
64
1475
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 1 "Звънче"
65
1476
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
66
1477
ДГ № 68 "Патиланско царство"
67
1478
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 6 "Камбанка"
68
1480
ДГ № 35 "Свобода"
69
1481
ДГ № 1 "Звънче"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 6 "Камбанка"
70
1482
ДГ № 35 "Свобода"
71
1486
ДГ № 58 "Звездица"
72
1487
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 20 "Мир"
73
1488
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 6 "Камбанка"
74
1489
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 8 "Българче"
75
1490
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
76
1492
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
77
1493
ДГ № 6 "Камбанка"
78
1495
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 25 "Ален мак"
79
1496
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
80
1497
ДГ № 58 "Звездица"
81
1500
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 10 "Светлина"
82
1501
ДГ № 24 "Радост"
83
1502
ДГ № 24 "Радост"
84
1503
ДГ № 24 "Радост"
85
1506
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 6 "Камбанка"
86
1507
ДГ № 1 "Звънче"
87
1511
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 35 "Свобода"
88
1512
ДГ № 24 "Радост"
89
1513
ДГ № 10 "Светлина"
90
1514
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 10 "Светлина"
91
1515
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 25 "Ален мак"
92
1519
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 8 "Българче"
93
1520
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 1 "Звънче"
ДГ № 20 "Мир"
94
1521
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 29 "Славейче"
95
1522
ДГ № 58 "Звездица"
ДГ № 25 "Ален мак"
96
1525
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
97
1526
ДГ № 24 "Радост"
98
1527
ДГ № 24 "Радост"
99
1528
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 6 "Камбанка"
100
1529
ДГ № 68 "Патиланско царство"
101
1530
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 23 "Кипарис"
102
1531
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 58 "Звездица"
103
1532
ДГ № 68 "Патиланско царство"
104
1535
ДГ № 24 "Радост"
105
1536
ДГ № 24 "Радост"
106
1539
ДГ № 10 "Светлина"
107
1540
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
108
1541
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
109
1542
ДГ № 66 "Детски рай"
110
1543
ДГ № 1 "Звънче"
111
1544
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 7 "Светулка"
112
1547
ДГ № 24 "Радост"
113
1548
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 10 "Светлина"
114
1549
ДГ № 68 "Патиланско царство"
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
115
1550
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 31 "Слънце"
116
1551
ДГ № 33 "Люляк"
117
1552
ДГ № 58 "Звездица"
118
1553
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 33 "Люляк"
119
1554
ДГ № 68 "Патиланско царство"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 7 "Светулка"
120
1555
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 35 "Свобода"
121
1556
ДГ № 24 "Радост"
122
1557
ДГ № 24 "Радост"
123
1558
ДГ № 24 "Радост"
124
1559
ДГ № 24 "Радост"
125
1560
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 13 "Пролет"
126
1561
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
127
1563
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 25 "Ален мак"
ДГ № 16 "Горски кът"
128
1565
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 31 "Слънце"
129
1566
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 8 "Българче"
130
1567
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 20 "Мир"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 58 "Звездица"
131
1569
ДГ № 24 "Радост"
132
1570
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
ДГ № 68 "Патиланско царство"
133
1571
ДГ № 24 "Радост"
134
1572
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 6 "Камбанка"
135
1573
ДГ № 1 "Звънче"
136
1575
ДГ № 26 "Лилия"
137
1576
ДГ № 26 "Лилия"
138
1577
ДГ № 26 "Лилия"
139
1578
ДГ № 26 "Лилия"
140
1579
ДГ № 26 "Лилия"
141
1580
ДГ № 26 "Лилия"
142
1581
ДГ № 58 "Звездица"
143
1582
ДГ № 35 "Свобода"
144
1583
ДГ № 1 "Звънче"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 25 "Ален мак"
145
1584
ДГ № 24 "Радост"
146
1585
ДГ № 24 "Радост"
ДГ № 10 "Светлина"
147
1586
ДГ № 24 "Радост"
148
1587
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 2 "Зорница"
149
1588
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 2 "Зорница"
150
1589
ДГ № 24 "Радост"
151
1592
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
152
1593
ДГ № 8 "Българче"
153
1594
ДГ № 17 "Знаме на мира"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 13 "Пролет"
154
1595
ДГ № 26 "Лилия"
155
1596
ДГ № 13 "Пролет"
ДГ № 24 "Радост"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 68 "Патиланско царство"
156
1598
ДГ № 68 "Патиланско царство"
ДГ № 8 "Българче"
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 35 "Свобода"
ДГ № 4 "Бреза"
ДГ № 17 "Знаме на мира"
157
1601
ДГ № 31 "Слънце"
ДГ № 3 "Ян Бибиян"
ДГ № 2 "Зорница"
ДГ № 6 "Камбанка"
ДГ № 13 "Пролет"
158
1602
ДГ № 24 "Радост"
159
1603
ДГ № 10 "Светлина"
ДГ № 23 "Кипарис"
ДГ № 8 "Българче"
160
1604
ДГ № 66 "Детски рай"
ДГ № 29 "Славейче"
ДГ № 7 "Светулка"
ДГ № 34 "Райна Княгиня"
ДГ № 5 "Мечо Пух"
ДГ № 68 "Патиланско царство"