Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Детски заведения

# Име Адрес Телефон Директор
1 ДГ Звънче кв. Три чучура - север 042/2706092 Венка Колева
2 ДГ Лилия с. Хрищени село Хрищени 0878801634 Милена Ганева
3 ДГ Райна Княгиня ул. Христина Морфова 43 042/681360 Любка Иванова
4 ДГ Звездица кв. Железник 042/279160 Галина Стрезева