Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати

Класиране 26.11.2021

Участвали в класирането

Регистрационен номерЖелания
1
440
ДГ  Звездица
2
465
ДГ  Звездица
3
466
ДГ  Райна Княгиня
4
541
ДГ  Звездица
5
547
ДГ  Райна Княгиня
6
561
ДГ  Звездица
7
579
ДГ  Райна Княгиня
8
581
ДГ  Райна Княгиня
ДГ  Звездица
ДГ  Звънче