Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските на територията на ОБЩИНА

Яслени групи в детски градини

Резултати

Класиране 11.06.2021

Участвали в класирането

Регистрационен номерЖелания
1
474
ДГ Лилия с. Хрищени
2
488
ДГ Райна Княгиня
ДГ Звънче
ДГ Лилия с. Хрищени
ДГ Звездица
3
506
ДГ Лилия с. Хрищени
4
507
ДГ Лилия с. Хрищени
5
508
ДГ Лилия с. Хрищени
6
514
ДГ Лилия с. Хрищени
7
516
ДГ Лилия с. Хрищени