Уважаеми родители,

Предстои промяна в Правилата за прием за постъпване в общинските детски градини и ОДЗ на територията на Общината. Промяната предвижда въвеждане на нов критерий при класиране за прием в детските градини и ОДЗ - „РАЙОНИРАНЕ“. Прочетете повече…

След попълване на заявление за участие в класиране ще получите входящ номер. С него ще участвате в класирания за прием от месеца и годината, които сте заявили, и по алгоритъма, oписан в правилата за прием (Раздел „Нормативна уредба”).

Получаването на входящ номер не означава, че детето Ви е прието в детско заведение. За да бъде прието, е необходимо:

1. Да участва в класиране.

2. Да бъде класирано. Резултатите се публикуват в раздел „Резултати от класирания”.

3. Да бъде записано в детското заведение, в което е класирано, в срока за записване, обявен от общината за всяко класиране.

Ако не искате детето Ви да посещава детското заведение, в което е класирано, заявителят се отказва от приема, като не записва детето, губи входящия си номер и може да участва в следващи класирания, като подаде ново заявление с нов входящ номер.

Графикът на класиранията се обявява в раздели „Новини” и „Предстоящо класиране”.